Clusterwedstrijd van 5 maart verschoven naar 12 maart!!

De clusterwedstrijd van zaterdag 5 maart is verplaatst naar zaterdag 12 maart. Door de vakantie was het niet mogelijk om een wedstrijd te organiseren en er waren te weinig deelnemers.

Voor deze wedstrijd doen wij bij deze nog wel een dringend beroep op vrijwilligers. Dus als je je geroepen voelt, meld je dan aan bij het bestuur van de ijsclub.