IJsclub Nut en Vermaak wil een ontmoetingsplaats zijnen blijven waar sporters gezamenlijk met plezier, voldoening en in een veilige omgeving kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Schaatsen is een individuele sport en de schaatssport wordt binnen de vereniging gezamenlijk beoefend. Vele vrijwilligers zijn actief rond de schaatsers in de vereniging en ook wordt er samengewerkt met andere verenigingen. “Zonder anderen geen competitie”, toch gedragen we ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. IJsclub Nut en Vermaak wil actief werken aan de bewustwording van normen en waarden bij de leden van de vereniging. Onze vereniging hecht daarom veel waarde aan het respecteren van onze leden, trainers, begeleiders, vrijwilligers en onze bezoekers. Iedereen telt mee binnen onze vereniging en daarom heeft de vereniging gedragsregels opgesteld en dragen wij die regels actief uit. Gedragsregels binnen de ijsclub:

 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten,irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Niemand wordt genegeerd.
 • Wij maken geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk,persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
 • Wij houden rekening met de grenzen die iemand aangeeft en vallen niemand lastig.
 • Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
 • Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is bij ons niet toegestaan.
 • Wij respecteren onze en andermans eigendommen. Wij verwachten dan ook dat de ruimte of het terrein dat u verlaat netjes wordt achtergelaten.
 • Rijders gedragen zich tijdens het omkleden correct in de kleedkamer.
 • Zorg zelf goed voor je waardevolle spullen, laat ze niet achter inde kleedkamer.
 • Voor het weggooien van lege blikjes, flesjes en overig afval dient gebruik gemaakt te worden van de hiervoor bestemde en aanwezige afvalbakken.
 • Wij bezorgen ook de omgeving buiten de sportaccommodaties geen overlast.
 • Neem bij constatering van wangedrag, overtreding van de gedragsregels e.d.contact op met een vertegenwoordiger van de vereniging.