Zaterdag 21 juli 2018, 19.00 uur

Op zaterdag 21 juli houden we in samenwerking met IJsclub Nut en Vermaak Stompwijk een Poldercross. Deze Poldercross 2.0 loopt over het terrein van “Nooit Gedacht” en door diverse sloten. Verder moeten er een aantal hindernissen worden overwonnen. Het parcours is ongeveer 2 km lang en zal gaan over ongeveer 20 hindernissen en sloot overgangen / doorgangen overwonnen moeten worden. Van touwslingeren tot ijsschots lopen en van sprietlopen tot steile wand klimmen. We kunnen niet garanderen dat je droog blijft, maar vermoeiend zal het zeker zijn. Dit wordt sowieso een spektakel waar je aan mee moet doen en zal erg geschikt zijn voor jong en oud!


De poldercross start met de inschrijving op zaterdag avond om 18 uur (na de landleven fair). De start van de jeugd zal zijn om 19 uur en aansluitend starten de volwassen. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal er in groepen gestart worden.

Voor de meest originele verklede groep / deelnemer zal er een leuke prijs beschikbaar gesteld worden.

De poldercross 2.0 is, naast een onderdeel van de Stompwijkse Paardendagen, ook onderdeel van de meerkamp in het kader van 125 jaar IJsclub Stompwijk.

Zwemmersjeuk
Zoals u zich wellicht nog zult herinneren is de poldercross (1.0) enkele jaren terug niet doorgegaan vanwege het voorkomen van zwemmersjeuk. Zwemmersjeuk is een huidirritatie (bultjes) die wordt veroorzaakt door larven uit de poelslak. Bij langdurig contact met het water waarin deze larven voorkomen, kan jeuk en irritatie ontstaan. De larven en poelslakken komen het meest voor tussen waterplanten en in sloten met weinig stromend water.

Wij gaan er met de opzet van de huidige poldercross vanuit dat de zwemmersjeuk aanwezig is in de kleinere poldersloten. Dat is dan ook de reden dat we het als organisatie niet verantwoord vinden om de poldercross zoals u gewend was, te organiseren.

Er is nu gekozen voor een opzet waarbij de sloten met de grootste kans op zwemmersjeuk worden overbrugd met obstakels en hindernissen. U kunt dus droog de sloten oversteken. Sloten die schoon zijn zullen nog voldoende natte obstakels bieden. De details gaan we nog niet verklappen.

Wat kunt u doen?
Vooropgesteld. U wordt niet ziek van zwemmersjeuk. De larven veroorzaken irritatie aan de huid en er kunnen bultjes ontstaan. Dit is, als u hiervoor gevoelig bent, niet fijn. Maar de jeuk zal na een dag vanzelf weer verdwijnen.
U kunt zich ook voorbereiden, zodat de kans op de jeuk verminderd. Bv het vooraf insmeren met zonnebrand verkleint de irritatie. Daarnaast is het belangrijk dat u zich direct na het afleggen van de route afspoelt. De kans op de jeuk neemt toe naarmate het contact met de huid langer duurt. Vanuit de organisatie zullen we zorgen dat er gelegenheid is om u af te spoelen / te douchen op het terrein.

Meer informatie kunt u vinden op:

www.sportzorg.nl/Zwemmersjeuk.pdf

Tags:

Comments are closed

Headerfoto's met dank aan Erben van der Lans

Agenda