woensdag 16 april 2014. Het winterseizoen zit er weer op en de zomertrainingen zullen medio mei van start gaan. Meer informatie over de zomertrainingen zal in ons clubblad Spekglad komen te staan, welke wordt uitgedeeld tijdens het ‘Dooifeest’.

Ondanks dat de zomer officieel nog moet beginnen, willen wij alvast graag wat informatie geven over de mogelijkheden voor het nieuwe schaatsseizoen.

Jullie (kinderen) hebben afgelopen seizoen geschaatst op ijsbaan Silverdome te Zoetermeer. Wij hopen dat dit seizoen als leerzaam maar vooral als leuk ervaren is en dat jullie allemaal volgend seizoen ook weer willen komen schaatsen.

Als je naast het leren schaatsen wat meer wedstrijden wilt gaan schaatsen is dit heel goed mogelijk. Na enkele jaren in Zoetermeer te hebben geschaatst kan de overstap gemaakt worden naar de Uithof – Den Haag. Dit is een 400m baan, waar getraind kan worden en waar je kunt deelnemen aan wedstrijden.

De overstap van Zoetermeer naar Den Haag zal in samenspraak gaan met de trainer(s) uit Zoetermeer. Deze overstap is best groot. Van schaatsles zal er over gegaan worden in schaatstraining en het beheersen van de schaatstechniek is dan belangrijk. Om het beheersen van de schaatstechniek nog wat beter onder de knie te krijgen adviseren wij als trainers dan ook een tussenstap aan.

Note:
Tijdens de schaatslessen in Zoetermeer wordt aandacht gegeven aan het leren schaatsen en het onder de knie krijgen van de basis van de schaatstechniek. Tijdens de schaatstrainingen in Den Haag wordt de techniek verfijnd en zal er ook meer aandacht aan snelheid en conditie gegeven worden.

Wij als trainers zijn voorstander van een seizoen schaatslessen volgen op de ijsbaan in Leiden als tussenstap naar schaatstrainingen in Den Haag. Voor het aankomende seizoen adviseren wij een van de volgende drie mogelijkheden:

1) Schaatsles in Leiden op maandagavond in combinatie met schaatsles in Zoetermeer op donderdag

of

2) Schaatsles in Leiden op maandagavond

of

3) Schaatsles in Leiden op maandagavond in combinatie met schaatstraining in Den Haag op vrijdagavond

Uiteraard kan er ook gekozen worden voor alleen schaatsles in Zoetermeer op donderdagavond, maar voor de kinderen die graag verder willen gaan met het schaatsen in wedstrijdverband of schaatsen op de Uithof raden wij echter wel een schaatsles in Leiden aan.

Wij hopen jullie allemaal volgens seizoen weer te zien op de ijsbaan en mochten er nog vragen zijn over mogelijkheden van schaatslessen kunt u altijd mailen naar M_ar_C@hotmail.com of TomdeHaas@ziggo.nl

Met vriendelijke groet,

Namens de trainers van de IJsclub
Marc Hilgersom

Categories:

Tags:

Comments are closed

Headerfoto's met dank aan Erben van der Lans

Agenda