Afgelopen vrijdag 17 juni hebben we, na 2 jaar afwezigheid, de tijdrit weer kunnen rijden.
Zoals bij de meesten bekend wordt er een rondje om de Vogelplas gereden. 1 voor de junioren en 2 voor de senioren en masters.
Het was prachtig droog weer maar wel een beetje broeierig voor een ultieme inspanning. We hebben dan veel rode hoofden en bezwete gezichten gezien.
Ondanks de geringe opkomst was het enthousiasme er niet minder om. Zowel bij de deelnemers als de vrijwilligers.
Op twee kleine incidenten na (Patrick een schuiver en Olaf een lekke band) is de tijdrit goed verlopen.
De pikorde staat weer vast voor de rest van het fiets seizoen. (zie de uitslag)

Na afloop is de prijs uitreiking in de kantine van Stompwijk ’92 gehouden.
Uiteraard is er nog nagepraat over de ervaringen van deze tijdrit en die van vroeger.

Bij deze willen we alle deelnemers bedanken voor hun inspanning. We hopen volgend jaar meer deelnemers te hebben, vooral bij de junioren en senioren.

Een speciaal dankwoord gaat uit naar alle vrijwilligers die deze tijdrit mede hebben mogelijk gemaakt.
Sissy, Joke, Francis, Peter, Koen, Frans, Theo, Frances, Sjaak, Marian, Kees, Adri, Aad, Siem, Aad, Leo, Marja, Theo, Leo en Marc bedankt.
We hopen dat we volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen.
Ook Ankie van de kantine van Stompwijk ’92 bedankt.

Tot volgend jaar!

Namens de tijdrit commissie Edu, Arno en Frank

Categories:

Tags:

Comments are closed

Headerfoto's met dank aan Erben van der Lans

Agenda